2007-10-02

Borde inte Östros avgå också då?

Vänsterpartiet kräver att Mats Odell ska avgå eftersom han använt Carnegie som rådgivare i försäljningarn av statliga företag. Thomas Östros går inte lika långt men är mäkta upprörd över att Odells agerande.

Frågan som bloggen Departementet ställer sig är vilken relation Östros själv som statsråd hade till Carnegie. Jo, de var rådgivare bland annat i värderingen av statliga företag.

I logikens namn, borde inte vänsterpartiet kräva Östros avgång också?

Inga kommentarer: