2007-11-07

Har jag betalat svart?

Nyss ringde Janne Nordström på Folkbladet och undrade om jag har betalat svart någon gång. Rimligen borde jag ju ha gjort det, jag är ju trots allt en vanlig människa. Men jag kan inte komma på något, så tills vidare är svaret på frågan nej.

På morgonen hade vi träff i den grupp som jobbar mot regeringens gymnasieutredning, Gy -09. Det praktiska arbetet i gruppen kommer främst handla om att komma med i försöket med lärlingsutbildning hösten 2008. Vi tittade också på tilläggsdirektiven till utredningen och lite av den presentation som Utbildningsdepartementet kör när de träffar företrädare för skolor och kommuner. Sammanfattningen är att när allt detta genomförs 2010 kommer det vara den största reformen sedan allmän folkskola infördes 1842.

Min eftermiddag är återigen mötesfri vilket är väldigt skönt. Jag har, precis som i går, en del att läsa och skriva, vilket jag ska ägna mig åt nu.

Inga kommentarer: