2008-12-11

Bilpaketet

Totalt 28 miljarder till bilindustrin. Inget ägande - och inga pensionspengar (som Mona Sahlin har tyckt att vi ska använda för att köpa Volvo och Saab).

Det ser okej ut även om jag i grunden är djupt skeptisk till att staten ska satsa pengar för att hjälpa vissa företag men inte andra. Om jag som småföretagare går omkull står inte någon där för att ta emot. Samtidigt får man ju vara lite praktisk. Volvo och Saab är två stora företag som betyder mycket för svensk ekonomi. Att bara strunta i dom är inte heller ekonomiskt försvarbart.

Man ska dock alltid har i bakhuvudet - och regeringen verkar ha det - att marknadsekonomin måste få verka. Det är tufft när företag går omkull. Men ur det kommer möjligheter till nya företag som växer sig starka om inte staten hindrar den utvecklingen.

Inga kommentarer: