2009-02-10

Nej, det är dags att säga ifrån rejält

Bloggen Kulturmagasinet på NT.se skriver om utställningen på Stadsbiblioteket på ett resonernade sätt. Bland annat detta om begreppet antisemitism:

"Och det kan vara viktigt att iaktta en viss försiktighet om inte begreppet ska urvattnas."

Det håller jag naturligtvis med om, men frågan man får ställa sig är om begreppet håller på att vattnas ur för att det används för flitigt. Jag skulle säga ett bestämt nej till det.
Det som tyvärr håller på att vattnas ur är motståndet mot antisemitismen och överdrivna angrepp på judar och Israel. Hakkors, Hizbollah- och Hamas-flaggor, att kalla judar blodtörstiga och så vidare är mycket mer regel än undantag i demonstrationer för Palestina eller mot Israel.

Därför är det oerhört viktigt just nu att säga ifrån på skarpen så fort man ser något sådant. Vad är det man brukar säga, jo:

"Problemet är inte i första hand de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad."

8 kommentarer:

Anonym sa...

Att jämföra nazisternas övergrepp mot judar och det våld som utövas av Israel är inte med nödvändighet ett uttryck för antisemitism. Det är alltså otillräckligt att bara hänvisa till en arbetsdefinition framtagen av EUMC. Du och Bengt Cete är svaret skyldig. Vari låg antisemitismen?

Mathias Sundin sa...

Anonym: Jag har skrivit om det flera gånger i tidigare inlägg och kommentarer, så läs där.

Du får gärna förklara varför du kommer fram till att det inte är antisemitism och varför det är otillräckligt att hänvisa till EUMCs definition.

Anonym sa...

Det ankommer inte på mig eller någon annan att förklara på vad vis utställningen inte är ett uttryck för antisemitism.

Det ankommer på den som kommer med anklagelsen att förklara på vad vis den är det.

Det är otillräckligt att hänvisa till EUMCs arbetsdefinition av antisemitism eftersom den
-inte kommenterar utställningen på stadsbiblioteket
-lämnar rum för tolkning
-slår fast att jämförelser mellan nazismens förbrytelser och Israels agerande inte ovillkorligen är att betrakta som antisemitism.

Mathias Sundin sa...

Anonym: Som jag skrev så har jag redan förklarat det.

Jag tycker nog det ankommer på dig att förklara det eftersom du påstår att det inte är antisemitism. Du kan inte bara påstå något utan att förklara, och sedan kräva att andra ska göra precis tvärtom.

Anonym sa...

Du kommer med anklagelser. Bevisbördan faller på dig.
Länka gärna till din förklaring. Jag har inte kunnat hitta den. Bara upprepade hänvisningar till EUMCs arbetsdefinition. Det är otillräckligt. Av skäl som jag redan redogjort för.
I övrigt har jag inte kommit med några påståenden i fråga om utställningen (hur skulle jag ens kunna? Din aktivism har berövat mig möjligheten att bilda mig en uppfattning. Något som ju borde bekymra den som säger sig värna demokrati och bekänner sig till liberalism.)

Mathias Sundin sa...

Anonym: Det står i massvis med inlägg, mer service än att skriva det otaliga gånger tänker jag inte bidra med. Och eftersom jag har förklarat blir det lite konstigt att du fortsätter upprepa att jag ska förklara.

Du påstår att det inte är antisemitism att jämföra Israels våld med nazisterna. Det får du gärna förklara.

Jaså, är det oliberalt att påpeka att kommunen ska följa sin egen policy? Jag finner det lite märkligt att folk har så svårt att faktiskt skilja på sakfrågan och principfrågan om yttrandefrihet. Båda sakerna kan naturligtvis diskuteras, men inte blandas ihop.

Om man tycker att antisemitism ska visas på biblioteket måste man också tycka att kommunens policy ska ändras eller tas bort, så att ALLT kan visas. Tycker du det?

Anonym sa...

Jag påstår inte. Jag rekapitulerar innehållet i EUMCs arbetsdefinition. Som alltså inte ger ovillkorat stöd åt din anklagelse. Tvärtemot vad du tycks tro.
Resten av ditt inlägg går i cirkel och förtjänar inte att bemötas.

Mathias Sundin sa...

Anonym: Nej, det är inte vad jag tror. Övriga inlägget går inte i cirkel och går alldeles utmärkt att bemöta. Till exempel går det bra att svara på den fråga jag ställer.