2009-02-14

Om antisemitism på Newsmill

Jag skriver idag om antisemitism på Newsmill:

"Varje gång vi ser ett hakkors i en demonstration, varje gång vi hör någon skrika att Israel är nazister så trubbas vi av. Varje gång vi inte säger ifrån så möjliggör vi den vardagliga antisemitismen som en gång i sin tur möjliggjorde och skapade Förintelsen.

Om inte demokrater reagerar starkt så fort de ser antisemitism så låter vi den spridas och bli en del av vår vardag. Det är när antisemitismen blir vardaglig, ett accepterat faktum, en sanning, som det verkligen börjar bli farligt. Dr. King hade rätt:

"Problemet är inte i första hand de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad."

2 kommentarer:

adler sa...

Mycket klockrent inlägg på Newsmill

Jens2099 sa...

På vilket vis ”ges Judarna ett kollektivt ansvar” när bilder av förintelsens offer blandas med civila dödsoffer i Gaza? En långt mindre sökt tolkning är t.ex. att man önskade illustrera en lidandets överensstämmelse.

”Varje gång vi ser ett hakkors i en demonstration, varje gång vi hör någon skrika att Israel är nazister så trubbas vi av--Efterspelet till utställningen ger en tydlig bild hur avtrubbade många har blivit och hur långt man tycker att antisemitismen ska få gå.”

Och hade foajén på Norrköpings stadsbibliotek varit fylld av hakkors mm skulle ”efterspelet” sannolikt ha sett helt annorlunda ut.

”Men det går inte att jämföra med den systematiska och industriella utrotningen av sex miljoner människor.”

Att jämföra är inte detsamma som att likställa.
Och rent parentetiskt, man kan rikta osaklig kritik mot Israel, göra historiskt skeva analogier, komma med en enfaldig analys mm utan att för den skull förfalla till antisemitism per automatik.

”Dessutom faller liknelsen, för både vad utställningen visar och vad Mohsen säger, inom ramen för vad EU-organet EUMC definierat som antisemitism”

EUMC har tagit fram en arbetsdefinition av antisemitism. Där tydligt framgår att kontext måste beaktas. Att göra jämförelser mellan Nazismens förbrytelser och Israels agerande är inte ovillkorligen att betrakta som antisemitism.
Och för den som undrar övertrumfar alltjämt svensk grundlag EUMCs arbetsdefinitioner.

”Detta trots att Norrköpings kommun, där Hildebrand sitter i majoritet, har en policy om att inget rasistiskt ska ställas ut i kommunens lokaler.”

Och återstår gör fortfarande att förklara på vad vis utställningen var rasistisk. Och då duger det alltså inte att bara hänvisa till EUMCs arbetsdefinition.

”Orättfärdiga anklagelser om antisemitism är naturligtvis också illa”

Och det främsta skälet till att begreppet urholkas.