2009-03-20

Feltänkt om p-avgifter

Det är redan tillräckligt krånligt att ha bil i centrum. Höjs p-avgifterna, som vänsterkoalitionen föreslår, är jag rädd att det blir ett hårt slag mot den satsande cityhandeln. Konkurrensen från Ingelsta och snart Hageby är och kommer bli stenhård. Det är bra för oss kunder. Men om kommunen ytterligare försämrar för bilar i city, ja då blir det svårt för affärerna här inne att klara sig.

Men klimatat då? Vi måste komma ifrån tänket att problemet finns hos bilen. Det är vad bilen drivs med som är problemet. Miljöpartiet driver tillsammans med övriga vänsterkoalitionen en rent bilfientlig politik. Avsmalningarna och problemen på Lindövägen är ett fullt medvetet val. Det ska försvåra bilåkande.

Bilen är viktig för vår frihet och vårt välstånd. Det är drivmedlet som ska beskattas, inte själva bilen.

3 kommentarer:

Kaninis sa...

Problemet är att det inte finns något perfekt drivmedel. En del hävdar exempelvis att etanol är precis lika dåligt som bensin. Det ska satsas på kollektivtrafik, det är väldigt få som egentligen behöver ha en egen bil. De flesta ungdomar klarar sig bra, de behöver inte bli skjutsade för att ta sig nånvart, samtidigt finns det som mycket mer man kan göra för att förbättra kollektivtrafiken.

Mathias Sundin sa...

Nej, det perfekta drivmedlet finns inte, men utvecklingen har verkligen tagit fart. Även av motorer och andra sätt att minska koldioxidutsläpp.

Att säga att väldigt få "egentligen behöver ha egen bil" tycker jag är fullständigt fel. Även med en kraftig utveckling (vilket är väldigt dyrt) av kollektivtrafiken så kommer behovet av bil vara väldigt stort.

Anonym sa...

Hoppas er representant kommer lägga ett supplenatsyttrande i tekniska nämnden.