2009-03-17

Varför sparar inte vänstern på politiken?

Vi har under några veckor nu jobbat med en så kallad tilläggsbudget, vilket tyvärr innebär att det kommer sparas många miljoner i den kommunala verksamheten.

Att vi måste spara beror naturligtvis på den internationella lågkonjunkturen, men att vi måste spara så snabbt och så kraftigt beror på den misskötta kommunala ekonomin i Norrköping. Ingen buffert har funnits i budgeten, vilket innebär att så fort skatteintäkterna minskar det minsta, måste man spara.

I vänsterkoalitionens sparförslag sparar man på det mesta - utom just politiken. Man säger nej till vårat förslag att slå ihop kollektivtrafiknämnden med tekniska nämnden, trots att de båda nämnderna har samma tjänstemän som jobbar på samma kontor. Det innebär mycket extra tid och arbete för tjänstemännen att behöva jobba mot två nämnder samtidigt, istället för bara en. Dessutom kostar det att ha ett tjugotal politiker i onödan, som varje månad ska ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst, osv.

Vänsterkoalitionen uppvisar samma beteende som bankdirektörerna. Sparka arbetarna, men behålla sin egen bonus. Här skärs det hårt i verksamheten, men deras eget skrå ska vara orört. Mycket märkligt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

hur mycket sparar man i kronor enligt ert förslag?

Mathias Sundin sa...

Som helhet sparar vi 75 miljoner i år och cirka 195 miljoner nästa år. Lika mycket som koalitionen, men med olika prioriteringar.