2009-04-15

Inte helt utan poäng

Mycket ska man höra innan öronen trillar av. Så håll i dom nu. Thomas Östros är inte helt utan poäng när han kommenterar budgeten. Han kritiserar regeringens satsning på arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsåtgärder. Det i sig är märkligt eftersom det är precis vad Socialdemokraterna har efterlyst, men ska man vara emot så ska man vara det rejält. 

Det som jag kan hålla med Östros om är att det är viktigt att arbetsmarknadsåtgärderna inte blir någon förvaring. Östros kan se in i framtiden och vet att det blir så. Det är inte jag alls så säker på, men det gäller att vara på sin vakt.

Nu finns en chans för regeringen att verkligen vara nyskapande i dessa åtgärder, inte bara slentrianmässigt fortsatta med samma åtgärder som Socialdemokraterna har misslyckats med så många gånger. 

Jag är stark anhängare till att det offentliga ska spela en roll i när människor blir arbetslösa och behöver omskolas eller komma vidare till nya jobb och sektorer. Huvudansvaret ligger dock på varje enskild människa. Det behöver vi betona och skapa förutsättningar för även nu. 

För övrigt blir man mörkrädd över att lyssna på oppositionen (den i Stockholm). Alla tre partier har sedelpressar i källaren numera och skulle fullständigt köra Sverige i botten om de fick regera.

Läs också Frykman.

Inga kommentarer: