2010-11-30

Ännu mer debattglatt fullmäktige

Förra fullmäktige var ett riktigt debattglatt gäng. Det nya verkar ännu mer debattglatt.

Igår hann vi inte klart, utan får fortsätta på torsdag. Längst tid tog Folkpartiets skolmotion, men även skatter och järnvägar debatterades flitigt.

Det riktigt lovande var att flera av de nya ledamöterna var uppe i talarstolen direkt. För Folkpartiets sida gjorde Sylva Hedell och Alex Nejdemo lyckade debuter.

Skoldebatten var ungefär som vanligt. Vi kom med sex konkreta förslag på vad som kan ändras: fler lektorer, forskningsbaserat arbete mot mobbing, ordningsomdöme, skolk i terminsbetyget, en garanterad rätt till stöd i läsning, skrivning och räkning och satsningar på spetsutbildningar i gymnasiet och högstadiet.

Det blev nej till allt. Och anklagelser om "plakatpolitik" och "värdeord". I debatten hörde jag många värdeord som "dialog" och "integration" från rödgrönt håll, men inga konkreta förslag. Det är ganska typiskt vår skoldebatterna i Norrköping. Alliansen levererar konkreta förslag, de rödgröna röstar nej och resultaten fortsätter att sjunka.

Men, som sagt, kul debatt var det!

Inga kommentarer: