2010-11-30

Bättre social investeringsfond

Budgeten klubbades idag på kommunstyrelsen. En hel del diskussion och frågor innan, vilket inte alltid är fallet i KS. Vi diskuterade bland annat detta med att de rödgröna i praktiken bara lägger fram en ettårsbudget, när vi egentligen beslutar om en budget för 2011 och en plan för 2012-2014. Det är inte bra för verksamheten tror jag.

Ett annat ärende som var uppe är den sociala investeringsfonden. Idén är bra: att med forskningsstöd besluta om åtgärder vars syfte är att inom en viss tid minska kommunens kostnader.

Men det har ändå sedan beslutet i KF inte varit så mycket mer än en bra idé. De skrivningar vi nu skulle ta ställning till var mer än vi hade innan beslutet i KF, men inte tillräckliga i vår mening. Efter lite diskussion bjöd vi in de rödgröna till en överläggning där vi gemensamt förhoppningsvis kan hamra fram ett bättre förslag innan ärendet kommer upp i KF.

Första mötet är på torsdag innan kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: