2010-11-24

Hjälp mig förstå, Lasse

Lasse Stjernkvist skriver att "vi måste se till att kommunen har ordning och reda i sin ekonomi, att vi har marginaler när det händer saker i vår omvärld." Detta med anledning av hur det som hände i Korea påverkar världen och därmed även Norrköpings kommuns ekonomi. Vi kan lägga till Grekland, Irland, Spanien och Portugal på den listan. Plus mycket mer.

Jag instämmer till fullo med Lasse, vi måste ha ordning och reda och marginaler. Så långt är jag med.

Men sen begriper jag inte längre.

För när jag läser Lasses budget så har 2011 ett nollresultat. Marginalen är noll. 2012 har Lasse planerat in att kommunen ska gå med över 100 miljoner minus. 2013 med drygt 80 miljoner minus. Och 2014 med lite drygt 10 miljoner minus.

Hur blir det ordning och reda och marginaler? Peka gärna ut marginalerna för mig. Jag förstår inte.

Inga kommentarer: