2010-12-17

Våldsbejakande islamistisk extremism

Jag har läst den rapport (pdf) SÄPO skrivit på uppdrag av regeringen om just våldsbejakande islamistisk extremism. Den ger en översiktlig bild av själva fenomenet, hur radikaliseringen går till och hur förebyggande arbete, på lokal nivå, kan se ut.

Vi hade på morgonen gruppledarträff för att diskutera frågan. Jag hade föreslagit att kommunens säkerhetschef skulle komma dit och informera och överlag är det bra att prata med varandra vad vi kan göra. Kommunen kan, och ska, såklart inte jaga terrorister. Men vi kan spela en stor roll i det förebyggande arbetet.

Det står att läsa i rapporten att de allra flesta islamister i Sverige är födda eller har vuxit upp här. Känns ju extra skrämmande att de som växt upp i vårt demokratiska land vill förgöra det. Samtidigt ligger möjligheten just här. Det förebyggande arbetet kan nästan bara göras mot de som växer upp här. Flyttar de hit någon redan extrem typ, är den såklart svårare att påverka.

Dels är det väldigt grundläggande saker som en bra skola som är viktigt i det förebyggande. Men också att det exempelvis finns tillgång till avhopparverksamhet. Det kan vara oerhört svårt att lämna de här sortens verksamheter. Du har hela ditt sociala liv och samhörighet där, plus att det kan vara väldigt farligt. Men det finns vägar ut.

En intressant sak som står att läsa i rapporten är att ökad kunskap om islam har minskat radikaliseringen hos dessa personer. Det går delvis mot de påståenden att det är religionen islam som underlättar radikaliseringen.

Jag känner mig kluven i muslimska ledares ansvar att fördöma terrorattacker. Man säger på ett sett då att de har ett större ansvar för att de sker. Samtidigt spelar de uppenbarligen en viktig roll i att motverka radikalisering av andra muslimer.

Inga kommentarer: