2011-09-14

Lärarkarriär - det bästa i budgeten

Är det något jag argumenterat för i olika sammanhang under åren (som lärare, lärarstudent och politiker) är karriärmöjligheter för lärare. Om man hårddrar det lite så är rektor den enda karriärmöjligheten som finns för lärare. Det kan på en del skolor finnas lite annat, som utvecklingsledare, arbetslagsledare och så vidare, men någon tydlig karriär finns inte förutom skolledare.

Det måste finnas karriärmöjligheter för de som helt enkelt är bra lärare.

Det ska gå att göra karriär som lärare. Detta i sin tur kommer leda till att dessa lärare blir mer attraktiva på övriga arbetsmarknaden. En del kommer sluta i skolan och bidra med pedagogik och didaktiv i näringslivet. Vilket också kommer pressa upp lönerna.

Så nu när regeringen föreslår en sådan reform i budgeten så blir jag väldigt glad. 880 miljoner ska användas till karriärtjänster och nivåerna, eller vad man ska kalla det, ska regleras i skollagen.

Läs också Staffan Werme som beskriver FP:s satsning på lärarlöner i Örebro, som nu troligen inte blir av pga det nya styret i Örebro.

Inga kommentarer: