2011-09-02

Palestinsk stat skapas bäst i förhandlingar

Jan Björklund och Birgitta Ohlsson gjorde mig väldigt stolt som folkpartist i går. 

I Expressen skrev de:
 "Vi i Folkpartiet menar att en ensidigt utropad stat är fel väg att gå för att nå fred och en hållbar tvåstatslösning i regionen. Det uppnås bara genom fredsavtal mellan parterna efter förhandling och kan inte kommenderas fram av omvärlden." 
Jag instämmer. Vägen till en palestinsk stat kommer via demokrati. Demokrati i de palestinska områdena. Huvudansvaret för att skapa det har naturligtvis palestinerna själva, men vi i omvärlden - inklusive Israel - kan och ska naturligtvis hjälpa till.

 Till exempel måste palestinska myndigheter lägga ner indoktrineringen av små barn och sluta ge bidrag till terrorister (finansierat av svenska biståndspengar, som Erik Svansbo avslöjade och sedan SvD och Aftonbladet skrivit om).

 Om vi får demokrati i de palestinaska områdena kommer vi också få fred. Då kommer vi få palestinska ledare som accepterar rimliga fredsöverenskommelser. Tre gånger har palestinska ledare tackat nej till att bilda en stat, trots att de fått mellan 95-98% av de begärda territorierna, stora summor pengar och annat stöd.

Inga kommentarer: