2012-07-27

Positivt om Strömparken

Ett par positiva saker har hänt om Strömparken senaste dagarna:

* Lars Stjernkvist har upprepade gånger uttalat sig och skrivit positivt om Folkpartiets motion om att avgöra detaljplanen om Torget 5 (huset i Strömparken) i kommunfullmäktige. Han lovar inget - vilket är förståeligt, han måste såklart förankra i parti och koalition - men öppnar ändå för att bifalla vår motion. Bra!

* Mötet igår som Rädda Strömparken arrangerade var mycket bra. Den där typen av träffar kan balla ur om folk blir förbannade och några tar över och pratar alldeles för mycket och för länge. Så blev det inte tack vare att Reidar Svedahl och Håkan Lager styrde upp det föredömligt. Istället blev det en bra debatt om husets vara eller icke vara.

 Det var gott om folkpartister på plats. Fem stycken ur vår fullmäktigegrupp (av nio) och ytterligare ett par medlemmar. Vi är helt öppna med att vi har olika åsikter i partiet, även om en majoritet i gruppen tycker att huset ska byggas.

 I augusti träffas vi för att diskutera frågan igen.

Inga kommentarer: