2012-07-25

Toppnyhet

Noterar att vilken ersättning jag får från kommunen och riksdagen är dagens stora nyhet i Norrköpings Tidningar.

Det är lätt att vid den här sortens artiklar få uppfattningen är något inte går rätt till, att jag bryter mot nog regel - så är alltså inte fallet. Det står även i artikeln att inga fel begås, men det är någonstans mitt i och kan vara lätt att missa.

Det gör ett nummer av att jag inte jobbar så mycket mer nu än tidigare. En normal vecka ligger runt 50-70 timmar. Under maj och juni var det väldigt mycket, och klart mer än tidigare. Nu när jag gått ner till 50% i kommunen och har en politisk sekreterare som hjälper mig har det naturligtvis minskat och jag tror det kommer bli fler timmar i veckan än tidigare, men ingen avsevärd skillnad. Runt 60-70 timmar ungefär.

Jag tänker naturligtvis fullgöra båda mina uppdrag, men kommunen är huvudfokus. Av de 34 veckor jag tjänstgör i riksdagen är minst 15 veckor plenifria i riksdagen. Alltså inga omröstningar eller utskottsmöten i riksdagen. Dessa veckor är jag i Norrköping. När riksdagen är igång - börjar igen i mitten av september - så är måndagar och fredagar plenifria. Dessa spenderar jag också i Norrköping. Vi har alla kommunstyrelse och kommunfullmäktige på måndagar, så det passar bra.

När jag pratade igår med journalisten frågade om en del om hur det gick, och jag berättade om fördelarna med att sitta på båda ställen samtidigt, även om det tidsmässigt inte är hållbart en längre period. Det tog de inte med i artikeln. Inte minst ger mig kommunpolitiken insikter som är bra i rikspolitiken, och tvärtom.

Ett exempel är anhöriginvandringen, som kommer att öka efter ett beslut i domstol. Jag förstår konsekvenserna av det bra från kommunpolitiken, vad det innebär praktiskt på marken, så att säga. Jag har också kanaler att trycka på regeringen. Direkt med ministern och hans personal i regeringskansliet och jag har jobbat med andra riksdagsledamöter i frågan, som bland annat ledde till denna artikel i Aftonbladet.
Vi har nu fått besked att det kommer mer pengar. Det var naturligtvits inte tack vare mig, men jag har kanske bidragit lite i alla fall.

Inga kommentarer: