2007-09-14

Miljöhyckleriet

Hur många feta rubriker om klimatkatastrofen vi har sett senaste året vet jag inte. Hur många gånger olika miljökämpar har talat om jordens undergång vet jag inte heller. Men det är många. Trots dessa farhågor om jordens undergång är det absolut omöjligt att tänka sig att bygga ut koldioxidfri vattenkraft. När någon föreslår det går miljörörelsen i taket. Vad är viktigast undrar jag, fina älvar i Norrland eller ett bidrag till att rädda jorden från undergång?

SCA och norska Statskraft presenterade idag planer på en kraftig utbyggnad av koldioxidfri elproduktion i form av vattenkraft och vindkraft. Svenska naturskyddsföreningen är "häpna över att de är så fantasilösa att de ens försöker bygga ut vattenkraft". Jag är tyvärr inte häpen över miljörörelsens hyckleri.

Precis som VD:n på SCA säger behöver vi ett ökat utbud av el för att pressa ner de höga elpriserna. I stället tycker naturskyddsföreningen att vi ska köpa kolproducerad el från Tyskland och Danmark - samt fortsätta ha höga elpriser.

Jag respekterar de som inte tycker att man ska förstöra natur på det sätt som sker när vattenkraft byggs ut. Men jag tappar respekten när samma personer skriker om jordens undergång. Borde vi inte då göra allt som står i vår makt för att minska koldioxidutsläpp? Tydligen inte.

Jag fick för övrigt nej på min motion till landsmötet om att bygga ut vattenkraften.

4 kommentarer:

Niklas Frykman sa...

..och det var väl inte hälften så illa som att all argumentation emot den handlade om att 'det har vi alltid tyckt' och 'Per Ahlmark lovade att bevara älvarna'.

Det finns inget vackrare än solnedgång över kraftverksdamm. :)

Lennart Nilsson sa...

Det finns inget vackrare än en outbyggd norrländsk älvdal! En fortsatt utbyggnad av vattenkraften skulle leda till oerhörda skador på både naturen och människors livsmiljö. Det skulle förstöra turism och jordbruk i älvdalarna och tvinga massor (nåja) av människor att flytta. Det vore vansinnigt dumt att göra om samma misstag som gjorde DDR-Sverige tiden.

Mathias Sundin sa...

Jo, precis Niklas. Argumentationen var inte på topp.

Du tror med andra ord inte på jordens undergång, Lennart?

Bygger man ut en älv har man tre kvar.

Lennart Nilsson sa...

Jag tror inte att vi undviker den genom att förstöra de vackraste delarna av vårt land. Bygg hellre vindkraftsparker till havs! Jag tror dessutom att man skulle åstadkomma större positiva effekter genom att t.ex. bygga tunnelbana till Nacka.