2010-06-30

GPS-övervaka de som bryter mot besöksförbudet

Jag skriver idag i Politikerbloggen om våld mot kvinnor. Närmare bestämt hur besöksförbudet funkar - och inte funkar.

"Upp till hälften av alla besöksförbud överträds. Den höga siffran beror på att straffen för överträdelse är så oerhört låga.

Skulle dessutom GPS-övervakning användas i större utsträckning skulle säkerheten för dem som skyddas av besöksförbudet öka rejält."

Inga kommentarer: