2010-06-22

Ingen brist på jordbruksmark

I går på fullmäktige blev det debatt om man ska bevara tre procent av kommunens jordbruksmark, eller om det ska vara möjligt (om behov uppstår) att bygga järnväg, industri eller bostäder på den. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tyckte att den skulle förbli jordbruksmark (förutom i vissa undantagsfall tror jag). Vi andra tyckte att annat kunde få finnas där.

Som argument fördes bland annat fram att det finns brist på jordbruksmark i världen, alternativt att det kommer att bli brist pga befolkningsökning och klimatförändringar.

Jag och Fredrik Bergqvist (M) debatterade frågan i NT redan i vintras och förde fram fakta, men dessa verkade inte ha bitit. Så jag gjorde det igen.

Det finns ingen och kommer inte att finnas någon brist på jordbruksmark i världen.

Mellan 1960-talet och 1990-talet dubblades nästan jordens befolkning, samtidigt som svälten minskade, vi åt mer per person, matpriserna sjönk samtidigt som jordbruksarealen bara ökade med elva procent. Varför? Effektivare jordbruk.

Framåt bedömer FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorgan att matproduktionen behöver öka med 70 procent. Men brukad jordbruksareal bara behöver öka med sju procent, eller 70 miljoner hektar.

Finns det då någon möjlig mark? Ja, cirka 1,5 miljarder hektar bra möjlig mark, och 2,8 miljarder hektar om man räknar in mer otillgänglig mark. Vi skulle kunna dubbla dagens jordbruksareal, och sedan dubbla den igen - först då skulle det bli brist.

FAO sammanfattar: : ”På global nivå finns det fortfarande tillräckligt mycket mark att föda världens befolkning under överskådlig framtid.”

FAO har naturligtvis tagit hänsyn både till befolkningsökning och klimatförändringar.

Detta betyder ju inte att vi ska asfaltera all jordbruksmark, bara för att. Det finns andra värden med jordbruk, som öppna landskap, att någon sköter om naturen, företagande på landsbygden och så vidare. Men att lägga en våt filt över delar av en stads utvecklingsmöjligheter baserat på ett påhittat problem är ingen vidare bra idé.

Inga kommentarer: