2010-06-21

Ny skollag - flumskolan torpederas

Idag ska riksdagen klubba den nya skollagen.

En ny skollag har varit på gång länge. Vänsterpartierna förhandlade i sju år under den förra S-regeringen och kom tillslut fram till att man inte kom överens.

Alliansregeringen tog vid och nu klubbas alltså förändringarna:

* Större likvärdighet mellan kommunala skolor och friskolor.

* Förskolan blir en egen skolform och på förskolechef ställs samma behörighetskrav som för en rektor.

* Skolinspektionen får mycket större muskler i form av möjligheter med böter och de kan även stänga skolor som inte sköter sig.

* Lektorer återinförs.

* Tydligare lagfäst värdegrund i hela skolväsendet.

* Möjlighet till befrielse från obligatorisk undervisning minskas. Idag får en del tjejer inte vara med på simundervisning, osv.

* Antagningstester blir möjliga i grundskolan, så man kan skapa specialinriktningar.

* Större möjligheter att överklaga beslut från skolan, som åtgärdsprogram.

Det är några av förändringarna.

Skollagen blir tydligare, elevernas rättigheter förstärks och kvalitetskraven skärps. Så kan man nog sammanfatta det. Flumskolan torpederas.

Om vänsterpartiernas skolpolitik vet vi inte mycket. Mycket eller jättemycket flum kan man nog sammanfatta det vi vet hittills.

Per Altenberg sammanfattar Alliansens skolpolitik.

Inga kommentarer: