2010-11-23

Hur då, Idenås?

Thomas Idenås svarar snabbt. Kul! Han skriver för övrigt mycket bra blogginlägg även om annat.

Han vill lösa ordningsproblemen genom ökad dialog mellan lärare och föräldrar och tydliga regler.

Ja, precis. Och min fråga till Thomas är: HUR DÅ?

Folkpartiet har ett förslag. Ordningsomdömet är menat att åstadkomma just dessa tydliga regler och ökade dialogen.

Om någon form av omdöme, eller betyg, ska levereras skriftligt i slutet av terminen så får det större uppmärksamhet i arbetet under terminen. Både i skolan, mellan lärare och elev, och i samtalen mellan lärare och föräldrar.

Vare sig betyg eller omdömen presenteras i slutet av terminen helt oförberett.

Thomas skriver:

"Om vi kan få dialogen mellan lärare och föräldrar under terminens gång att förbättras, varför ska vi då också ha ett papper i slutet på terminen som visar på det alla inblandade redan vet?"

För att det är ett naturligt och bra sätt att jobba. Om vi håller oss till en termin, för exemplets skull. I verkligheten jobbar vi med längre tidsramar.

* I början av terminen fastställer man mål och regler för terminen.

* Under terminens gång jobbar man med dessa och återkopplar löpande hur det går.

* I slutet av terminen lämnar man ett samlat betyg eller omdöme om hur det har gått.


Och så fortsätter det.

Så återigen, Thomas. Du vill ha ökad dialog och tydliga regler. Inte i den form jag föreslår, utan HUR DÅ?

Inga kommentarer: