2010-11-17

Lättsinnig budget 2

Jag delar upp min kommentar kring de rödgrönas budget i två delar. I det här inlägget om deras påstående om att de tvingas spara, för att regeringen minskar statsbidraget. I det andra om själva innehållet i budgeten.

Så här skriver de:

"Vi ser dock med oro när regeringen sänker skatterna och minskar statsbidragen till kommuner och landsting. Det innebär 100 miljoner mindre till skolan, omsorgen och förskolan..."

Vad de hänvisar till är alltså att det tillfälliga statsbidraget på 10 miljarder för 2010 inte är kvar 2011 (en miljard till kommun och landsting motsvarar ca 10 miljoner för Norrköpings kommun). Observera att detta inte är någon nyhet, utan något vi vetat om hela tiden. Man kan ju till exempel ana det av namnet "tillfälligt statsbidrag".

Finanskrispaketet från regeringen till kommunerna innebar en förstärkning på totalt 17 miljarder 2010. Fem miljarder av dessa är permanenta, dessa pengar får vi alltså även 2011 och framåt. I regeringens budget för 2011 finns också ett tillfälligt stöd på 3 miljarder. Alltså ungefär 80 miljoner mer för Norrköping än vad vi planerade för tidigare.

Men det verkliga stödet är regeringens ekonomiska politik i helhet. Den har lett till att vi klarat finanskrisen bättre än de flesta länder och nu har en kraftigt ökade BNP och en sjunkande arbetslöshet. Sådant ger skattekulor in i kommunerna.

Det är bara att jämföra kommunens egen prognos från förra året, med årets prognos. För ett år sedan trodde kommunen att skatteintäkterna år 2011 skulle bli 5891 miljoner kronor. Nu, ett år senare har de förbättrats så mycket att intäkterna ser ut att bli 6031 miljoner. En förstärkning på nästan 140 miljoner kronor. I detta ingår statsbidragen.

Till sist: Vilka skattesänkningar pratar de om?

Den enda skattesänkning som genomförs 2011 är sänkt skatt för pensionärer. Ni som minns valrörelsen kommer ihåg att ett av de rödgrönas trumfkort (enligt dem själva) var att de sänkte skatten mer för pensionärerna än Alliansen.

Och jobbskatteavdraget, accepterade de. Så, vilka skattesänkningar pratar de om?

Den verkliga anledningen till de rödgrönas besparing är att de i budgeten som beslutades i år planerade för ett underskott på nästan 200 miljoner kronor 2011. Verksamheten har alltså inte börjat anpassa sig redan år till en smalare väg nästa år. Därför måste de spara hårdare nu.

Inga kommentarer: