2011-01-05

Två flugor i en smäll

Fokus, i rubrik och i rapporteringen, ligger på det sänkta ränteavdraget, men låt oss inte glömma att det kommer av en sänkning av kapitalskatten. Något jag tror är ett klokt förslag.

Ekonomiprofessorn Carl B Hamilton (FP) skriver på DN Debatt idag att kapitalskatt/ränteavdrag bör sänkas i ett första steg från 30 till 25 procent, och senare till 20 procent.
"I dag är svenska ägare betydligt hårdare beskattade än utländska, som ofta har ett mer kortsiktigt ägarintresse. Den svenska kapitalskatten ligger på 30 procent, vilket är nästan dubbelt så mycket som den genomsnittliga skattesatsen på 17 procent i våra konkurrentländer."
Nettokostnad cirka 6-7 miljarder kronor. Sänkt ränteavdrag ger drygt 3 miljarder, sänkt kapitalskatt kostar cirka 10 miljarder.

I min värld är detta ett smart drag.

Det sänkta ränteavdraget borde minska den möjliga överhettningen på bostadsmarknaden. Den sänkta kapitalskatten lösgör kapital i bolag, som istället kan investeras i nya företag. Två flugor i en smäll.

När jag förra året träffade forskare på Ratio framhöll de just att mycket kapital finns upplåst i gamla företag och det vore effektivare att investera pengarna i nya företag. Men det är för dyrt att ta ut pengarna, så att säga.

Inga kommentarer: