2010-11-21

Dags för en rejäl utveckling av Folkpartiet

Det är fyra år till nästa val. Inga folkomröstningar eller EU-val emellan. Fyra år är en unik lång tid utan val i Sverige. Den chansen ska vi ta tillvara för en rejäl, djuplodande idéutveckling i Folkpartiet. Samma sak efterlyser PJ Anders Linder på SvD för hela Alliansen.

I fredags hade vi partiråd. Valanalysen presenterades och debatterades. Två saker verkade folk överens om: 1) Valanalysen var bra och rubriken på den, "Stolt men inte nöjd", sammanfattade väl valresultatet (även om den var sossig). 2) Det är dags att bredda partiet. Skolfrågan ska vi inte släppa, men vi behöver bli bättre i andra frågor.

Arne Modig från Novus visade just det. Väljarna älskar vår skolpolitik, där är vi bäst i klassen. Men i övrigt finns det inga områden som är välkända och gillade av väljarna. Några, som integration, försvar, kärnkraft, är mer kända än andra områden, men det duger inte.

Åsikter går såklart isär om vad vi ska prioritera för ytterligare stor fråga. Men det fanns också en insikt, både i valanalysgruppen och bland de som kommenterade på partirådet, att vi måste satsa på de statsbärande frågorna. Arne Modig pekade också på det. Att väljarna gillar de som "kan sköta landet".

Där har vi flera frågor, men framför andra ekonomisk politik. Jag tror också man kan lägga till rättsväsende, försvarspolitik och utrikespolitik. De senare två är inte viktiga för väljarna när de väljer parti, men de signalerar just att man kan sköta landet.

Men den stora satsningen måste ske inom den ekonomiska politiken. Moderaterna dominerar. Det kommer ta lång tid för Folkpartiet att bygga upp en förtroende där. Desto större anledning att börja direkt.

Jag vill att partistyrelsen tillsätter en arbetsgrupp om, låt oss säga, cirka tio personer. Hälften ska vara personer hämtade utifrån, liberala ekonomer från akademi och näringsliv. Hälften personer inifrån partiet.

En arvoderad huvudsekreterare bör utses. Vore inte exempelvis Andreas Bergh ett spännande namn?

Uppdraget bör vara tydligt: En ny ekonomisk politik och en skattereform som ska göra Sverige till den mest dynamiska ekonomin i världen.

Vi får INTE utse en grupp som rapar upp 90 procent gamla förslag och föreslår någon liten detaljförändring här eller där. Nu har vi tid med djuplodande idéarbete. Ta chansen!

10 kommentarer:

Johannes sa...

Vilken bra idé med en ny "utredningsgrupp". Jag skulle fundera över om man kan använda erfarenheter från hur Saco arbetade med att få fram förslaget till "Århundradets skattereform" som ju blev ett FP-S förslag och som i grunden anammats av de flesta partier.

Unknown sa...

På sätt och vis har vi redan haft en sån grupp, fast vi har inte använt oss av den. Globaliseringsrådet var ju en idé från fp och sköttes av en fp-minister. Det finns massor att plocka där, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

I övrigt delar jag din analys. Ska fp bli ett stort parti måste vi ha egna svar på de stora frågorna. Sedan får vi förstås kompromissa i alliansen, men vi måste lita på att väljarna förstår att det kan stå en sak i fp:s förslag och en annan i alliansens, utan att det är något problem.

Mathias Sundin sa...

Johannes: Låter mycket intressant!

Andreas: Jo, precis, där finns en hel del att hämta! En sån här grupp behöver inte uppfinna hjulet, utan mest sammanställa aktuell forskning, fundera på vad som gäller för Sverige här och nu och komma med förslag utifrån det.

Självklart ska vi sen kompromissa i Alliansen. Det är inte någon kritik av regeringens nuvarande ekonomiska politik, utan helt enkelt nästa steg.

Unknown sa...

Mathias!
Den ekonomiska politiken är självklart mycket viktig. Jag tycker också att partiet måsta ägna ökad uppmärksamhet åt att man missförstår i liberala kärnvärdesfrågor som integrationen. Särskilt med tanke på vad som händer i ett Europa som är på väg bort mot från den liberala staten.
Hur som helst. Partiet måste få in både personer och idéer från människor utanför partiet. men det måste också spela roll att vara partimedlem - även här finns mycket att göra för att öka inflytandet!

magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...

Tänk om folkpartiet kunde bestämma sig för att opponera relativistisk akademisk diskurs!

Är en rimlig hållning om man vill motverka utveckling mot ett alltmer reglerat och totalitärt samhälle där krav på bekännelse till verklighetsbeskrivningar snarare än frihet och förhållningssätt till objektiva fakta och (konservativ) förankring i uppbyggd visdom gäller. F ö krav som ger fördömanden av positioner där t ex önskan att inte ha gigantisk invandring för att undvika kaotisk mångkultur är rasism eller nämnande av forskares bevis mot att inget klimathot existerar är asocialt och närmast kriminellt.

Men opponerande mot detta kostar på i form av anklagelse om extremhögerposition, och alla politiska partier -- utom möjligen SD -- är så nära sammanlänkade med detta i avsiktlig (och definitivt förefallande klok) förankring i akademiska världen, omedvetna om hur metodologi blivit verktyg att via diskurser förändra samhället (delvis progressivas kupp?) att mitt förslag är närmast förmätet?

-
Lite "extra":

Dessvärre tycks klimatfrågan vara något som svalts med hull och hår på grund av denna mekanism.

Från ett tydligare relativistiskt håll har klimatfrågan involverats, nämligen av genusvetenskapen. Göteborgs universitet: Vilken betydelse har ett intersektionellt genusperspektiv i klimatfrågorna? Vilka skillnader finns i hur kvinnor och män påverkas av klimatförändringarna? Hur ser forskningsläget ut för klimatforskning inom genusvetenskapen och hur syns genusperspektivet inom det aktivistiska motståndet? Vilken är ekofeminismens roll, historiskt och i samtid? Vilka teoretiska och metodologiska verktyg och ingångar har vi tillgång till för att bedriva genusforskning kring klimatfrågor?)

Från det ena till det femte: Orerade här lite här om NGO:er som ett annat -- som torde anses som postmodernt -- medel till power grab för vänsterpolitik.

Björn Brändewall sa...

Mycket bra förslag till utredningsgrupp, Mathias! Vad kan vi tillsammans göra för att det ska bli verklighet?

magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...

madeliene. Vad är "den liberala staten"?

En stat utan lagar? Knappast.

En snäll stat med snälla lagar åt alla? Omöjligt.

Kan du argumentera för att staten har en annan roll än att vara Leviatan? (Eller om man vill kalla det statens grunduppgift, nattväktarstat eller något annat.) Om den skulle framställa sin roll som en annan -- en snäll roll (den måste kanske det för att behålla makt och är väl i så fall bedräglig och odemokratisk?) -- så skulle den kunna använda det förtroende den då får för att införa regler eller förmåner som en majoritet av accepterar. Är den då mera god -- eller liberal?

Det finns frihetliga värden, men så länge de inte kopplas till individens rätt och frihet och/eller (åtminstone alltför mycket) involverar positiva rättigheter blir staten samtidigt både normerande kraft och minskande friheten.

Vidare ger vissa normer i vårt samhälle frihet -- normer som anti-konservativa progressiva önskar upplösa. Tvåsam gemenskap i äktenskap och familj är t ex en sådan norm (och som lag reglerar).

Invandring:

Europas stater söker undvika det som kommer att ske i Sverige om vår invandringspolitik med över 30 000 nettoinvandrade per år från muslimska länder (SCB 2009) fortsätter, nämligen att vi får 1/4 från muslimska kulturer om bara några få decennier (detta anger de bästa demografer) och då hotas vårt samhälles sammanhållning, lagar mm.

Om du tror att det inte är någon fara, res då till ett muslimskt land och visa att din liberalism kommer att ändra det samhället. Då får du ju praktisera det du kanske idag tror är möjligt (eller så begriper du inte demografiförändringen pga invandring som jag nämnde).

Vår bidragspolitik lär stimulera merparten av denna invandring och situationen är även sådan att utomeuropeiska invandrare till mindre än 50% har arbete. (Detta påpekade numera invandringsnaive Munkhammar i en Timbrorapport 2006.) Men oavsett om de har arbete eller inte skapas problem med värderingar, sammanhållning och förordade lagar.

Liberaler föreslår ofta att minska bidrag och ha friare invandring, vilket är en position jag finner sympatisk (minskar statens makt), men konkret vågar ingen liberal att drastiskt minska bidrag och lika lite vågar man -- för att slippa kallas rasist -- föreslå striktare bidragsregler för invandrare. Där står liberalerna och försöker att vara libera... snälla alltså.