2012-02-10

Göta Petter(sson)!

Låt mig först säga att jag tycker det är ett jädra otyg att stjäla papper ur en skrivare. Hur fungerar en sådan person? Det skapar en stark misstro i landstingets ledning och sluter organisationen.
Men med det sagt så satte jag morgonkaffet i vrångstrupen när jag såg Lasse Pettersson (VL) i 24NT och sedan läste vad han sagt i NT.
"...ni har ju befattat er med stulet material så ni är i princip hälare. Är det inte så definitionen är på en hälare, eller?"
...
"Meddelarfriheten är grundlagsskyddad och i lagtexten står det att man får lämna ut normalt sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier. Tycker du det är fel på grundlagen?

"Nej, det tycker jag inte. Jag tycker meddelarfriheten är viktig, men jag tycker inte att man ska befatta sig med stulet material."
Detta säger han till Norrköpings Tidningar.

Men hur tror karln att meddelarfriheten skulle fungera om det var brottsligt för tidningarna att ta mot materialet. Själva grejen är ju att det oftast rör sig om icke offentligt material. Just därför är det skyddat i grundlagen, eftersom det kan vara riskabelt att lämna ut sådant.

Jag tycker det här är allvarligt. Dels att Lasse Pettersson har så dålig koll, dels att han med sina uttalanden sänder en farlig signal till personal och andra som skulle kunna använda sig av meddelarfriheten i framtiden.

Inga kommentarer: