2012-02-09

Skippa straffbeskattningen

Det har varit lite debatt, men betoning på lite, om AstraZenecas nedläggning. Jämför spaltkilometrarna kring Saab.

Jag förstår mediedramatiken, jag förstår känslan i ett bilmärke och jag förstår konsekvenserna för Trollhättan och Sverige - men när vi säger att det är jobb som de på AstraZeneca vi ska konkurrera om borde beskedet från företaget också rendera stora debatt.

Därför är det bra att Jan Björklund presenterar Folkpartiets ingångsvärden i diskussionen inför höstens forskningsproposition.

Jag tror mycket på den sista punkten: 12 Skatter för bättre innovationsklimat.

Det är många faktorer som gör ett land attraktivt. Sverige ligger högt upp på många sådana listor. Vi toppar tyvärr också listan över marginalskatter. Jobb av typen de på AstraZeneca är jobb som kräver hög utbildning och som renderar hög lön. Det beskattar vi alltså hårdare än något annat land. Inte direkt en konkurrensfördel.


Inga kommentarer: