2012-02-06

Tagga ner Carl B!

Raoul Wallenberg är en av de största svenskarna i historien. Hans insatser är ett föredöme i hela världen. På den punkten är jag och Carl B Hamilton helt överens. Vi är också överens om att Sverige ska ansluta sig till EU:s finanspakt. Vi är däremot inte ett dugg överens om att dra några som helst paralleller mellan de två.

Det gör Carl B på ett osmakligt sätt idag i DN:
"Samtidigt skäms jag över hyckleriet och känner äckel inför de dubbla budskapen. Vi svenska politiker hyllar år 2012 vid tillfälle efter tillfälle den svensk som under 1900-talet mer än de flesta stått för solidaritet med andra i Europa – samtidigt som vi vill minimera svenska åtaganden och maximera svenska krav. Det är för mig motsatsen till ett agerande i Raoul Wallenbergs anda."
Osmakligt är hårt att kalla det Carl B skriver, men det är faktiskt rätt ord. Jag blir illa berörd när man skriver något sådant, för det förminskar Wallenbergs insatser något alldeles oerhört.

Jag håller med om att Sverige i Europa ofta har en feg inställning. Vi vill att andra ska gå före, testa om det håller och sedan ansluta oss om det går bra, hålla oss utanför om det går dåligt. Det tycker jag gott vi kan debattera, men verkligen på det sätt Carl B gör.

Läs gärna också Adam Cwejman.

Inga kommentarer: