2006-06-21

163 skolmiljoner i Folkbladet

Jan Nordström granskar idag en del av Alliansens budget, framförallt de 163 miljoner kr vi lägger på grundskolan de kommande fyra åren, som alltså vänsterkartellen väljer att skära ner. Artikeln är helt korrekt, men han ställer ändå på ett litet märkligt sätt saker mot varandra på slutet.

Vi i Alliansen vill införa den så kallade Skärholmsmodellen, vilket i Skärholmen har inneburit kraftigt minskat socialbidragstagande, bland annat mellan 20-25 procent minskning direkt när den infördes eftersom en hel del människor som kanske jobbar svart, eller på annat sätt kan få sin försörjning försvann. Modellen ställer nämligen kravet på att man ska vara på plats.

Den totala besparingen vi tror kommer ske med detta är runt 165 miljoner kr. Det är naturligtvis svårt att beräkna exakt men ligger i linje med vad man sparade i Skärholmen. Jan Nordström ställer dock detta mot satsningen på grundskolan. Men där har han fel. Visserligen behöver vi spara på olika ställen för att ha råd att satsa på grundskolan, men inga budgetposter står direkt mot varandra.

Det vi säger är att grundskolan och äldreomsorgen är högst prioriterat för oss. Det betyder att det är där vi satsar först om ekonomin går bra, och sparar sist om ekonomin går dåligt. Så om vi inte kan göra så stora besparingar pga Skärholmsmodellen så blir det inte i grundskolan som först får spara, utan någon annanstans.

Att tydligt tala om ens prioriteringar tycker jag är mycket viktigt i en valrörelse och något som socialdemokraterna inte gör alls. De låtsas att de prioriterar allt och därmed vet man inte var de tänker satsa eller var de tänker spara.

Inga kommentarer: