2006-06-16

Fokus på landstinget

Det är mycket folkpartiet i NT nu, vi stekheta! Förutom alla debattartiklar och insändare från oss i lokalföreningen så jobbar landstingsfolket på bra och Johan Perhrson, ordförande i justitieutskottet hade en debattartikel häromdagen.

Idag skriver gruppledare Gunnar Asserhed, tvåan på listan Berit Littås och trean Anita Jernberger att "Konkurrens utvecklar vården" och presenterar fem av folkpartiets punkter inför valet:

1. Sjukvårdens hälsofrämjande uppgift ska lyftas fram och sjukdomsförebyggande insatser ska stödjas.
2. Vårdgaranti, som är skriftlig, med snabba vårdinsatser istället för, som ofta idag, köer och passiv sjukskrivning.
3. En husläkarreform med en mera personlig primärvård med ökad andel läkare,och husläkarteam som ger kontinuitet, trygghet och valfrihet. Målet är att under nästa mandatperiod få en husläkare per 1 500 östgötar i genomsnitt för länet. Östergötland behöver en rejäl satsning på primärvården och den satsningen är folkpartiet beredd att leda.
4. Hög omvårdnadskompetens i hela vården.
5. Satsning på flera småföretag i vården ger utveckling för både patienter och personal. Igår var Asserhed också i farten, då med en artikel tillsammans med de andra i landstingsalliansen i Östergötland.

Dessutom: "Vrinnevisjukhuset ska återupprättas och utvecklas för att möta behoven av akutvård inom kirurgi, ortopedi och medicin hela dygnet."

Lysande!

Inga kommentarer: