2006-06-12

Arbetslösheten ned! Eller?

Socialdemokratiska AMS redovisar att den öppna arbetslösheten har sjunkit till 4,2 procent i maj. En mycket bra siffra. Men för det första så räknar man inte in de personer som är sjukskrivna, som pluggar, som är förtidspensionerade men skulle kunna jobba. För det andra så visar siffrorna att 26 000 personer färre var öppet arbetslösa, varav 20 000 är arbetsmarknadsåtgärder.

Alltså, på toppen av en högkonjunktur - regeringen beräknar att tillväxten avtar nästa år - så har alltså 6 000 fler personer ett arbete maj 2006 jämfört med maj 2005 (eller blivit sjukskrivna, börjat plugga eller förtidspensionerats). På toppen av en högkonjunktur ska massa folk anställas annars går det riktigt, riktigt illa när konjunkturen avtar. Vilket den alltså börjar göra nästa år.

Inga kommentarer: