2006-06-06

Okritisk mångfald göder förtryck

En dag som denna och med en spirande debatt om integration så har jag funderat en del på svenskheten och inte minst på hur vi ska hantera den förändring av Sverige som vi upplevt de senaste 50 åren. Många står och tittar tillbaka på det som var, men alla människor som kommit hit har förändrat Sverige och vi måste titta framåt och fundera på hur vi alla kan bli svenskar. Mångfald under en flagga tycker jag sammanfattar detta bra.

Mauricio Rojas skriver i GP om hur okritisk mångfald göder förtryck. Han menar:

"På detta vis förnekades det mest uppenbara, att det är i Sverige och utifrån svenska förutsättningar den nya mångfalden ska byggas."

Ja precis, mångfald är bra, men svensk mångfald måste utgå från Sverige och den historia vi har här. Mångfald kan också leda till konflikter mellan grupper med olika värderingar, detta måste vi lära oss hantera.

"Integration handlar om jobb och likabehandling, men också om att få tillgång till de kulturella grunderna för den samhällsgemenskap som historien format i Sverige. För det måste det svenska språkets betydelse betonas mycket mer än hittills, både som kommunikationsverktyg och som bärare av det svenska kulturarvet.

Detta bör kompletteras med betydande insatser för att förstärka vår gemensamma demokratiska och jämställda värdegrund.

Det är så vi kan skapa en hållbar grund för ett Sverige som förändras och bli allt mer pluralistiskt, som bejakar mångfalden men hålls ihop av ett gemensamt språk, delade demokratiska grundvärderingar och ett historiskt arv som alla bör få tillgång till."

Inga kommentarer: