2006-06-13

Den VERKLIGA arbetslösheten

I Sverige så räknar vi av någon konstig anledning inte in heltidsstuderande som söker jobb i den öppna arbetslösheten, det gör dock större delen av resterande världen, bland annat EU:s statistikbyrå Eurostat. Enligt denna definition så har Sverige en öppen arbetslöshet på 8,6 procent. Jämför det med de 4,2 procent som AMS har hittat på. En sådan hög arbetslöshet gör att vi hamnar på plats 19 av 25 i EU.

Ungdomsarbetslösheten låtsades AMS också att den såg positiv ut, men återigen så kommer Eurostat med HELT andra siffror. 27,5 procent är den öppna arbetslösheten bland ungdomar - 27,5 procent! Det ger oss en trejdeplats i hela EU - från slutet.

Hela tabeller och utförligare förklaring finns hos bloggaren Globaljuggler.

Inga kommentarer: