2006-06-12

Hamilton om AMS-siffrorna

Carl B Hamilton, riksdagsledamot för folkpartiet och professor i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, skriver följande om AMS arbetslöshetssiffror:

"Vi har faktiskt ännu inte sett någon signifikant jobbtillväxt i svensk ekonomi. Att regeringen står med 4,2 % öppen arbetslöshet, med 7,4% (öppen + åtgärder), och ca 9,5 % enligt gängse internationellt (EU) mått är ingen politisk bedrift med tanke på att regeringen suttit 12 år vid makten, regerar i en dånande internationell högkonjunktur, och dopar inhemsk köpkraft i strid med läroböckerna regler om tidsanpassning av konjunkturåtgärder."

Inga kommentarer: