2006-06-22

Ingen ökad sysselsättning

Så här står det i senaste arbetskraftsundersökningen från SCB, som mäter Sveriges officiella arbetslöshetsstatistik, det är alltså inte AMS. Nu är ju inte heller denna statistik redovisad på samma sätt som till exempel hos Eurostat, men rimligen kan man se vissa upp och nedgångar även om procentsatserna inte är korrekta. Men så här skriver man även om sosseregeringen gör allt för att säga något annat:

"Om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen, uppvisar andelen sysselsatta i procent av befolkningen inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2005."

Ett år på höjden av en högkonjunktur så ändras inte sysselsättningen mer än vad som går att mäta. Vad kommer hända när det vänder neråt, som det troligen gör redan nästa år.

Via Munkhammar.

4 kommentarer:

Arbetsökande sa...

Vad tänker du och ditt parti göra för att vi arbetslösa ska få möjlihget att få ett riktigt i jobb?

Arbetsmarknadspolitiken i det här landet har de senaste åren gått ut på att med hjälp av medel och bidrag ge företag och myndigheter resurser att bedriva delar av sin verksam.

AMS verksamhet som den ser ut i dag är människoförnedrande. Myndighetens personal omyndigförklarar oss arbetslösa och behandlar oss som vi var mindre vetande. Dessutom är man väldigt duktig på att bolla oss arbetslösa mellan olika handläggare utan informera om detta.

Det är slöseri med resurser att tvinga arbetslösa delta i aktiviteter som
1) cykla runt och samla in tomglas åt myrorna
2) sortera insamlade kläder åt myrorna
3) sitta och vika papphus
4) sitta och sy dockkläder
5) jobbsökarkurser (kan dock vara bra för den yngre generationen, dvs de under 25 år)

Mathias Sundin sa...

Jag håller med om att många arbetsmarknadsåtgärder en riktigt kass och endast till för att dölja folk i statistiken. För en del kan det dock finnas ett behov, de som annars inte kunde få något jobb. Men för det stora flertalet är åtgärderna helt bortkastade.

Vad vi vill göra?
Grundläggande är en satsning på skolan, bättre skola ger fler jobb.

På kortare sikt vill vi lokalt satsa på turismen bla i form av Sveriges Peking 2008.
Dessutom röja upp i den kommunala byråkratin och regelkrånglet som efterlyses av företagare.

Mycket av jobbpolitiken formas dock på riksplanet. Där satsar vi bla på sänkta arbetsgivaravgifter, så det blir billigare att anställa. Och så samma upprensning där i regelträsket.

Mer finns att läsa på:
http://www.folkpartiet.se/ekonomi

arbetslös sa...

Tjustiga ord på pappret men leder verkligen det till nya och riktiga jobb.

Arbetsförmedlingens roll borde ses över eller varför inte skrota AMS helt och hållet.

Framför allt så borde man sluta upp och omyndigförklara och idiotförklara oss arbetslösa, typiskt jantelagsbeteende.

Mathias Sundin sa...

Arbetslös:
Uppenbarligen leder inte den nuvarande regeringens politik till några nya jobb iaf.

Folkpartiet har förespråkat att skrota AMS, men har kommit överens i Alliansen om att göra en rejäl reformering istället. Den ska bli grundlig!

Förslaget om Sveriges Peking 2008 är just mycket mer än bara ord och önskningar. Ett konkret förslag, det är inte helt vanligt inom kommunpolitiken.