2006-06-21

Sverige har de stökigaste klassrummen

Jag skriver idag tillsammans med Karin Granbom, riksdagsledamot för (fp) från Östergötland på NT Debatt om ordningen i skolan. Alla pratar om ordning och reda, Li Teske, skolkommunalråd, påstod till och med att ordning råder i skolan, trots att tre skolor tvingats stänga under våren.

Men folkpartiet har konkreta förslag, vi tar upp sex stycken i artikeln:

1. Skollagen ska tydligt ange vilka befogenheter som lärare och rektorer har. Skriftlig varning, kvarsittning, föräldrasamtal och en kortare tids avstängning är exempel på befogenheter. Läraren ska kunna avvisa en stökig elev från klassrummet. Allvarliga brott i skolan ska alltid polisanmälas.

2. Läraren ska ha rätt att beslagta föremål som stör undervisningen eller används vid fusk, till exempel mobiltelefoner och mp3-spelare.

3. Skolk och olovlig frånvaro ska skrivas in i elevernas betyg.

4. Elever som allvarligt mobbar en annan elev eller allvarligt missköter sig ska, som en sista åtgärd, kunna flyttas till annan skola. Kommuner som inte gör tillräckligt för att stoppa mobbning ska få böta.

5. Skolpersonalen ska ha rätt att avvisa obehöriga personer från skolans område när de bedömer det som lämpligt.

6. Ett ordningsomdöme ska ingå i elevernas betyg. Omdömet ska ange om eleven kommer i tid och tar ansvar för sina studier och studiemiljön i skolan eller om eleven är stökig och använder svordomar. Omdömet kan också visa på elevens samarbetsförmåga. Ordningsomdömet ska dock inte finnas med i slutbetyget.

Inga kommentarer: