2007-02-23

Rädda basindustrin

Efter att jag i valrörelsen börjat sätta mig in lite i basindustrins verklighet så följde jag idag upp det genom att bjuda in företrädare för Holmen och Fiskeby till Rådhuset. De har problem med väldigt höga elkostnader, framförallt för Fiskeby är läget riktigt allvarligt. Som Sveriges äldsta bruk, från 1637, riskerar man att snart tvingas lägga ner om inte elkostnaderna sjunker.

Det grundläggande problemet är att utbudet är mindre än efterfrågan, det pressar såklart upp priserna. Det innebär också att vi måste importera dyrare el från utlandet, som dessutom ofta producerats i kol- eller oljekraftverk. Dyrare och smutsigare alltså. Svensk elproduktion är till drygt 90 procent koldioxidfri. Hälften kommer från kärnkraft, andra hälften från vattenkraft. Visst var det smart att stänga Barsebäck till en kostnad av 18 miljarder?

Om vi bara kunde bygga ut dessa två kunde vi sänka elkostnaderna för företagen (och hushållen) samtidigt som vi får en helt koldioxidfri eltillverkning. Men ett politiskt dödläge råder. Till vänster är miljöpartiet störst motståndare, till höger sitter centern ivägen.

Men jag fick idag på träffen något bekräftat som jag länge misstänkt. Den svenska "avreglerade" elmarknaden är inte alls avreglerad. När situationer liknande den nuvarande på elmarknaden uppkommer, med ett par-tre stora företag som dominerar, brukar det bero på regleringar eller subventioner. Så är alltså fallet nu.

Om utbyggnad av kärnkraft och vattenkraft är politiskt omöjligt (vilket i sig borde ändras) så borde en borgerlig regering i allafall kunna enas om en total avreglering av elmarknaden. Då skulle verklig konkurrens uppstå och priserna pressas.

Karin Granbom, riksdagsledamot för folkpartiet och ledamot av näringsutskottet med ansvar för dessa frågor, var med på träffen och jag hoppas att hon och jag kan jobba vidare för att få till en gradvis förbättring.

För Norrköping handlar det om tusentals jobb, för landet handlar det om en oerhört viktig, och högteknologisk, bransch. Vi har inte råd att köra den i botten.

5 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

Och hur mycket har elpriserna sjunkit sen vi avreglerade elmarknadenb då?

Mathias Sundin sa...

Som sagt, elmarknaden är inte avreglerad.

Bulten i Bo sa...

Men den är mer avreglerad i dag än vad den var för säg 10 år sen.

Hur mycket har priset sjunkit? Har du några empiriska belägg för din tes?

Mathias Sundin sa...

Under samma tid har ett kärnkraftverk stängts. Ja, det finns ungefär en miljard empiriska bevis att avregleringar ger sänkta priser. Detta var inte en avreglering, utan en omreglering.

Har du några empiriska bevis för att regleringar sänker kostnader och höjer kvalité?

Bulten i Bo sa...

Nej, jag har överhuvudtaget inte framfört någon tes.

Men du hade alltså inga emiriska belägg för att elpriser sjunker med avreglering då?