2007-03-30

Bengt Westerberg ny ordförande i LiU

Först reagerade jag negativt när jag såg att Bengt Westerberg skulle bli ny ordförande för Linköpings universitet. Inte för att jag ogillar Bengt, utan för att politiseringen av universiteten skulle minska. Men det är tydligen universitet själva som vill ha honom och jag kan förstå varför. Han är också tidigare ordförande i Vetenskapsrådet som pytsar ut mycket pengar till forskningen. Ingen dum värvning av LiU.

5 kommentarer:

Robert Nordman sa...

Ett starkt skäl i detta fall var också hans koppling till handikappforskning vid just LiU.

Ola J sa...

W. var inte bara ordförande för VR utan den förste ordförande i rådets historia. Han var med andra ord med och byggde upp/förverkligade den nuvarande modellen för fördelning av forskningsmedel. Dessutom har han haft uppdrag inom Högskoleverket, som bland annat medfört att han har god insyn i frågor som gäller rekrytering av forskare, vilket just nu är en ödesfråga för nästan alla svenska lärosäten och i synnerhet för LiU.

Om man ser bort från det lokala har W. jobbat med handikappforskningen vid LiU, som Robert nämner. Det projektet är dock kopplat även till Örebro; W. har också haft uppdrag som utredare vid Karlstad. Kort sagt har han gedigen insyn i läget.

Jag menar att W. väljs på meriter snarare än på politisk koppling. Valet ska också ses i ljuset av att det förr suttit 2-3 riksdagmän och en LO-kille i styrelsen. De två senaste ordförandena har varit aktiva eller fd partipolitker. W. blir den ende som är kvar. I LiU:s fall har avpolitiseringen lyckats!

(Jag noterar att Lunds universitet gör liknande prioriteringar; Allan Larsson är deras ende politiker och han är lika avdankad som W. De har dock kvar sin LO-person.)

Olaus Petri sa...

Mathias, vad menar du med detta?:

"Inte för att jag ogillar Bengt, utan för att politiseringen av universiteten skulle minska."

Politisering av universitetn är enligt min mening en styggelse. På vilket sätt är det dåligt att den minskar?

Vi har i dag, åtminstone där jag är verksam, en obehagligt hög grad av politisering inom forskningen. Det är riktigt trist och fungerar ungefär som Al Gore, alltså som ett likriktningsinstrument. Vissa frågor får inte ställas.

Universitet måste väl till en del vara politiska för att kunna greja stålar, och då blir förstås BW bra i en politisk mening, men i övrigt skall politiken bort från universiteten.

Robert Nordman sa...

OP: Mathias verkar snarare ha menat "eftersom det var tänkt att minska politiseringen" (med regeringens beslut häromsistens) - och detta kunde ses som politiserings återkomst - så var han först tveksam.

Mathias Sundin sa...

Just så.