2007-03-04

Gudrun förstärker könsroller

Gudrun Schyman sitter i Agenda och menar att en skattesubvention på hushållsnära tjänster förstärker könsrollerna. Alltså att kvinnor tar större ansvar för hushållsarbetet än män. "Män betalar sig ur situationen". Nej Gudrun, män och kvinnor betalar för detta arbete.

Gudruns syn på hushållsnära tjänster sammanfattar på ett bra sätt hennes syn på jämställdhet. Kvinnor ska inte få det lika bra som män. Män ska få det lika dåligt som kvinnor.

0,64%, eller vad var det Fi fick i valet?

Inga kommentarer: