2007-03-22

Nyamko

Nyamko Sabuni imponerar där hon drar fram. Inte minst på mig. Hon höll ett kort anförande vid frukosten igår om regeringens integrations- och jämställdhetspolitik. Hon är koncis, rakt på sak och väldigt tydlig. För mig som folkpartist är det skönt att höra att så mycket av folkpartiets politik finns kvar, att det inte blivit någon utsmetad mischmasch. Hon var t.ex. väldigt tydlig med det, från vänsterhåll, hårt kritiserade ordet utanförskapsområdet, som myntats av folkpartiet. Det är områden med hög arbetslöshet, dåliga resultat i skolorna, ofta ett lågt valdeltagande och ibland också hög brottslighet.

I dessa områden är det många människor som hamnat i ett utanförskap, inte minst de som kommit hit från ett annat land. De måste få en möjlighet att komma in i samhället. Språket är då en nyckel som leder till högre delaktighet i samhällslivet och inte minst ökar det chansen till ett arbete.

Hon är också glasklar i frågan om hedersvåld. Den typen av traditioner måste vi göra glasklart att det inte är okej i Sverige. Här råder svensk lag och inget annat. Hon uttryckte sig naturligtvis bättre och mer strukturerat än vad jag gör nu.

Hon pekade också på det faktum att vi kan förvänta oss väldigt mycket flyktingar till Sverige det närmaste året. Upp mot 40 000 stycken. Här har vi alla, menade hon, en möjlighet att verkligen göra det här till något positivt. Det är ju också vad jag pläderat för. Att människor kommer hit är en enorm tillgång för oss. Men vi måste jobba snabbt med att bryta det utanförskap som många flyktingar och invandrare hamnar i så inte dessa nyanlända människor går samma öde tillmötes.

Det som är tragiskt att se är vilken hotbild hon har mot sig. Ständigt SÄPO-vakter med sig och väldigt lite information om var i landet hon kommer befinna sig. Att vara svart, kvinna och våga uttala sig om islam lockar fram dårar ur alla möjliga vrår.

Inga kommentarer: