2007-09-05

Läser Odenberg min blogg?

På pressträffen när Mikael Odenberg meddelade sin avgång lät det nästan som han citerade ordagrant från Mats Turessons artikel om försvaret och budgeten:

"Det som oroar mest är bristen på sammanhang mellan vår utrikespolitik, säkerhetspolitik, försvarspolitik och Försvarsmaktens resurstilldelning och uppgifter. Vill vi att Sverige ska försvara mänskliga rättigheter, skapa och bevara fred och dessutom kunna försvara vårt eget territorium, måste denna politiska vilja följas av praktiskt agerande.

Vi kan inte grundlöst spara pengar på försvaret. Först måste i så fall vår utrikespolitiska, säkerhetspolitiska och försvarspolitiska vilja och målsättning ändras."

Odenberg menade att detta nu sker i fel ordning. Man måste först ändra målsättningarna, sedan budgeten och inte tvärtom.

2 kommentarer:

Andreas Berglund sa...

Det var en väldigt märklig tolkning av det han sa. En rimligare är att om man sparar på försvaret så måste man ändra målsättningen, men målsättningen bör inte ändras och därför bör man inte heller spara på försvaret. Jag såg i och för sig inte hans presskonferens men det är den enda rimliga tolkningen av citatet du gav från Turessons artikel.

Kikki Göransson sa...

Inte för att jag tror att jag har så mycket genmensam med Mikael Odenberg men jag kan andå känna en stor respekt för honom och andra politiker som följer sin övertygelse och inte kan ställa upp på saker som går emot denna övertygelse.