2007-09-20

Äntligen DN!

DN angriper äntligen Pär Nuder och sossarnas mycket tunga och inte minst tunna retorik:

”I socialdemokraternas Sverige ska alla ha råd att vara arbetslösa.”Den slogan kan mycket väl tänkas bli oppositionens i nästa valrörelse. Ty så talade dess ekonomiske företrädare Pär Nuder i dagens budgetdebatt. Jag lyssnade först undrande, sedan ilsknare: Vad är det för budskap det gamla arbetarpartiet kommer med? Det väsentliga är att människor får vara kvar i arbetslöshet eller sjukskrivning med goda förmåner."

Det är därför det är bäst för oppositionen att de är tysta. Minnen från 12 års misslyckad politik kommer annars snabbt tillbaka.

Jag sitter och läser budgeten - det finns väldigt många godbitar i den. En mycket smart budget. Jag återkommer i ärendet. Vid klockan fyra ska jag knalla upp till KG Biörsmark och åka på landstingsgruppens möte. Fram tills dess blir det mest budget.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Man bör ha råd att vara arbetslös ett tag, annars finns det risk att man, för att slippa svälta, tar första bästa jobb vilket kanske inte passar för/utnyttjar ens kompetens. Något som är dåligt för samhället! De som möjligtvis kan tjäna på att man inte har råd att vara arbetslös är de företag som letar efter okvalificerad personal där den enda faktorn i ekvationen är lönen. Det torde vara lätt att föreslå en billig lön för en person som riskerar att inte få mat på bordet nästa onsdag...

Mathias Sundin sa...

Så det är bättre att sitta arbetslös och vänta på rätt jobb istället för att ha ett jobb som man kan byta från? Det är faktiskt lättare att få ett jobb om man redan har ett.

Ditt synsätt är djupt osolidariskt tycker jag. Ska vi kunna ha generella försäkringar måste alla som kan bidra.

Anonym sa...

Delaktighet = psykisk hälsa. Upp till kamp för ett friskre samhälle! Tack DN - sveriges enda morgontidning värd namnet!

gustav sa...

Det är moraliskt förkastligt att se arbeten som under ens värdighet, för att istället leva på andras pengar. Det är ens eget ansvar att se till att man har tillgång till husrum och mat på bordet, ingen annans.

Om man inte vill ta ett jobb, visst, men då får man leva på egna sparade pengar. Och hur det skulle vara dåligt för samhället att man tar jobb man är överkvalificerad för, istället för att gå och dra? Det går inte ihop, om alternativet är inget jobb alls.

Anonym sa...

"Det är faktiskt lättare att få ett jobb om man redan har ett."

Det är inte helt sant. Att aktivt söka ett arbete är något som tar mycket tid.. Det är snarare så att om man har ett jobb känns det inte som så lång tid för man söker inte lika aktivt.

"Det är moraliskt förkastligt att se arbeten som under ens värdighet, för att istället leva på andras pengar."

Moraliskt förkastligt? Det kan säkert diskuteras på ett spännande sätt på en filosofi-föreläsning. Det som anonym skrev ovan är att det är dåligt (suboptimering) för samhället om det är dålig matchning mellan kompetensen på arbetstagarna och arbetena. För att möjliggöra bra matchning så bör man "ha råd att vara arbetslös ett tag".

Anonym sa...

Till anonym: Man ska har råd att vara arbetslös ett tag. Visst, men det är helt den enskildes ansvar att se till att man har råd till det. Lämpligast genom att se till att skapa den bufferten genom ett egen sparande. Det är inte OK att låta andra bära den bördan - vilket är effekten av att gå på a-kassa istället för att klara sig själv.

Anonym sa...

Att diskutera på nätet är som att delta i handikapp OS, även om man vinner är man fortfarande handikappad. Gå ut och gö något vettigt istället.

Illwill sa...

"Att diskutera på nätet är som att delta i handikapp OS, även om man vinner är man fortfarande handikappad. Gå ut och gör något vettigt istället."

Du påstår alltså att handikappade inte kan göra något vettigt? Att handikappade är lägre stående?

Vare sig man håller med dig eller inte (du har all rätt i världen att ha dina åsikter) så är diskussioner sällan fruktlösa. Även om våra diskussioner här och idag inte ändrar något så kanske det får nån att tänka, nån att göra nåt. Att få nån människa att nån gång tänka till är alltid positivt.

Om mina kommenterar på "nätet" leder bara en människa till att tänka och inse att de hellre skulle dö än rösta på Mona Sahlin...ja, jag må vara handikappad i dina ögon men jag njuter av den vinsten.

Grottolle sa...

Till anonym: Man ska har råd att vara arbetslös ett tag. Visst, men det är helt den enskildes ansvar att se till att man har råd till det. Lämpligast genom att se till att skapa den bufferten genom ett egen sparande.
---------------------------------
Men det är ju därför vi har en A-kassa ..Det är ju inget bidrag utan en försäkring..Det är skilnad det...

Niklas Frykman sa...

A-kassan finansieras till 2/3 av staten, via skattsedeln (iaf enligt Anders Borg i morgonsoffan i morse - jag trodde statens bit var större). Så den är åtminstone till 2/3 ett bidrag.

Anonym sa...

"Det är moraliskt förkastligt att se arbeten som under ens värdighet, för att istället leva på andras pengar."

Värdighet och moral har väldigt lite plats i en diskussion om arbetssökande. Det handlar om att så nära verkligheten som möjligt se vad man kan erbjuda för kompetens och försöka matcha det mot de jobb man söker. Det är individens ansvar. Att samhället tillsammans gör att man som arbetssökande kan leva ett tag på _våra_ pengar tjänar samhället, dvs, vi alla på genom att vi får högre tillväxt när alla gör det det är bäst på och utnyttjar sin förmåga. Vill man diskutera moral så är ju en annan fråga huruvida det är moraliskt försvarbart med förändringar som slår hårdare ju hårdare liv man lever.

Om det istället ligger på alla individers ansvar att privatspara så att man har råd att vara arbetslös ett tag så tycker jag det verkar bättre att alla privatsparar i banken Staten. På så sätt behöver alla spara lite mindre var och en eftersom alla inte är arbetslösa samtidigt.

Sen att mathias sundin formulerar det som att man ska sitta arbetslös och vänta på rätt jobb är oförklarligt. Om man ska hitta ett jobb som passar ens kompetens så krävs det nog en hel del springande och väldigt lite väntande. Sittandet kanske man klarar av rätt snabbt under tiden man funderar ut var man vill ta sin karriär.


/samma anonym som började detta och tydligen är osolidarisk, där ser man.

Mathias Sundin sa...

Den syn du har undergräver hela systemet anonym. Ju fler som tänker som du, desto sämre får vi det allihopa. Visst är det så att det är bra om folk jobbar med det de är bäst på. Men en arbetsmarknad funkar inte alltid så. Då får man när situationen inte är optimal jobbar med något annat tills man kan hitta något som passar bättre.

I Sverige har det spritt sig ett tänkande om att man har rätt till ett visst jobb eller yrke. Det har man inte. Man har en skyldighet att försörja sig själv - och som sagt: Det är lättare att få ett annat jobb om man redan har ett.

Anonym sa...

mathias: Det synsätt du tillskriver mig har tyvärr lite koppling till min verklighet. Jag tror inte på att man ska ges utrymme av samhället till att vänta på Det Optimala Jobbet på obestämd tid. Jag säger bara att om man inte har råd att vara arbetslös utan måste ta okvalificerade jobb medan man letar ett kvalificerat jobb så är det företagen som tjänar på det, inte samhället i stort. Jag tror inte heller på att man har rätt till ett visst jobb, men om man ska hitta ett jobb som utnyttjar ens kompetens så tar det tid, det är inget man fixar på en timme sen man kommit hem från lagret, fysiskt slutkörd.

Men vafan, det är ju ändå på nåt sätt företagen som är samhällets ryggrad och en låglönemarknad gör att sverige kan börja konkurrera med de andra låglöneländerna och företagen frodas. Samtidigt får vi ett frodigt land fyllt av kämpande, slitstarka arbetare som är en perfekt grogrund för vänsterextrema revolutionära tankar. Och då kanske vi får underlag för lite aktion i det här gamla trista landet!

Börp...

Mathias Sundin sa...

"företagen som tjänar på det, inte samhället i stort."

Om företagen går bra kan de också anställa fler personer - och det är bra för samhället.

Grottolle sa...

Niklas Frykman

4,5% av arbetsgivaravgiften går till A-kassorna. Det är pengar som löntagarna har avstått istället för att ta ut i lön.
Så det kommer nu in mera pengar i kassorna än vad som behövs. Hörde att det nu låg ca 2 miljarder hittills i år på överskott. Och det var Borg som sa den siffran. Så att det är en försäkring det kommer man inte ifrån