2010-06-23

Kamma till dig Arrelid

Stefan Arrelid (MP) påstår helt befängda saker i ett blogginlägg om åkermarken:

"Mattias Sundin (fp) och Fredrik Bergqvist (m) var de debattörer som mest inte ansåg värdet av att skydda bördig åkermark. De ansåg att forskningen inom jordbruket kommer att innebära att med konstgödsel, genmanipulation och nya bekämpningsmedel så kommer världen få en högre skördar."

Eh nej, det var inte vad vare sig jag eller Fredrik sa. Kan Stefan sluta hitta på, tack. Jag visade i fullmäktige på det som jag skrev om igår, hur mycket FN visar på att jordbruksproduktionen ökat och kommer att öka. Om Stefan tror att allt det skett genom konstgödsel och genmanipulation vet han betydligt mindre om jordbruk än jag trodde.

Och som jag sedan visade och berättade om på fullmäktige så finns det så mycket jordbruksmark att alla bönder kan odla ekologiskt och det ändå inte skulle finnas någon brist på mark.

"Mattias Sundin ansåg också att det finns stora markarealer som ännu inte tagits till anspråk för livsmedelsproduktion och såg ingen risk för att klimatförändringar och utarmade jordar p.g.a. av dagen konventionella jordbruk var skäl till att skydda våra bördiga åkermarker runt Norrköping."

Återigen fel Stefan. Det är inte "Mattias Sundin som anser", det är FN:s jordbruks- livsmedelsorgan, FAO, som anser det. I senaste rapport från hösten 2009 slår de fast:

”På global nivå finns det fortfarande tillräckligt mycket mark att föda världens befolkning under överskådlig framtid.”

Bemöt gärna det och visa varför FN har fel Stefan. För övrigt samma organisation som sammanställer forskningen kring de klimatförändringar som Stefan hänvisar till hela tiden. Och återigen Stefan, lägg ner att hitta på vad jag sagt, kom med några argument istället.

Inga kommentarer: