2011-01-02

Lite, lite friare

En hel del nya lagar började gälla igår. Det är inga jättekliv, men några små steg ger oss lite mer frihet.

Tidigare har man som restaurang varit tvungen att servera varm mat för att få ett alkoholtillstånd. Sushi är som bekant inte varmt och därför har man inte kunnat vare sig sake eller något annat starkare till de japanska läckerheterna. Nu blir det ändring på det.

Dessutom sänks skatten för pensionärer, vuxencensuren av film avskaffas, personvalsgränsen i riksdagsval sänks till fem procent och fribeloppet för hur mycket man får tjäna samtidigt som man pluggar höjs med 30 000 kr/år.

Här är ytterligare några förändringar (och här har ni hela listan):
  • Föräldrar som mister ett barn kan få 10 dagars sorgepeng från Försäkringskassan. Arbetslösa kan få sjukpenning de första 14 dagarna i ett sjukfall även om de inte har anmält sig på Arbetsförmedlingen.
  • Tågbolag och de som ansvarar för järnvägsnätet måste betala straffavgift om de orsakar förseningar.
  • Insättningsgarantin höjs till motsvarande 100 000 euro (drygt 900 000 kronor).
  • Företagens redovisning förenklas. Exempelvis behöver de anställdas sjukfrånvaro inte tas med i årsredovisningen.
  • De som åker till ett annat EU-land för att studera har rätt till svensk sjukvård och tandvård.
  • Gamla kärnkraftsreaktorer får ersättas med nya.
  • Presstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet minskas etappvis.

Inga kommentarer: