2011-01-13

Obegriplig slutsats av Sakine

Sakine Madon återupptar debatten om yttrandefrihet och liberaler. Hon skriver så här i Expressen, under rubriken "Liberaler sviker yttrandefrihet":
"Till och med Mathias Sundin (FP), vanligtvis en principfast yttrandefrihetsförsvarare, fick tidigare bort delar av en utställning i hemkommunen Norrköpings stadsbibliotek. Upprörande var den gången ihopsatta fotografier som föreställde nazister i ett judiskt getto, och i det andra israeliska soldater i Gaza.
Osmaklig och osaklig jämförelse? Javisst. Rasistiskt? Det är diskutabelt, precis som det går att diskutera om karikatyrer av muslimer - observera att exempelvis de danska karikatyrerna inte enbart föreställer Muhammed - är rasistiska.
Frågar du Sundin är det rasistiskt att jämföra Gaza med Förintelsen. Men frågar du någon annan kan de danska karikatyrerna anses vara rasistiska.
I rimlighetens namn kan inte subjektiva åsikter och känslor diktera var gränsen ska gå."
Låt mig kort upprepa vad som hände:

  • En förening har en utställning på Norrköpings stadsbibliotek där de bland annat jämför bilder från Nazityskland med bilder från dagens Palestina.
  • Jag påpekar att detta är antisemitism.
  • Som stöd för min uppfattning hänvisar jag till ett dokument som ett EU-organ tagit fram, just för att hjälpa till att avgöra vad som är antisemitism.
  • Jag påpekar också att biblioteket har regler om att inget rasistiskt får visas i utställningarna.
  • Bibliotekets chef och ordförande i kultur- och fritidsnämnden (MP) beslutar att föreningen får ändra i utställningen om den ska få vara kvar.
  • Föreningen tar ner utställningen och ändrar den, och får sedan ställa upp den igen.
Att jag gjorde så här var alltså enligt Sakine fel.

Det leder till en för mig helt orimlig och omöjlig slutsats. Alltså att jag inte ens bör säga något offentligt, eller till någon på biblioteket, att jag tycker detta är antisemtism och bryter mot bibliotekets regler. För om jag har en åsikt, då riskerar utställningen att plockas ner. Jag ska helst tiga helt. För jag är för yttrandefrihet.

Om jag ska få Sakines resonemang att gå ihop måste det vara så att jag är ansvarig politiker och helt godtyckligt beslutar att stänga just den här utställningen. Det finns inga regler att luta sig mot. Jag bara helt ur det blå bestämmer vad som får visas på biblioteket. Då skulle Sakine ha rätt, om det vore "subjektiva åsikter och känslor" som styrde. Men så är alltså inte fallet. Jag är i opposition, jag har ingen makt över beslutet, jag sitter inte ens i den nämnden och jag hänvisar till bibliotekets egna regler.

Sen kan man ju såklart diskutera om det är antisemitism eller inte. Men det har faktiskt inget med Sakines resonemang att göra. Hon menar att någon annan kan tycka något annat är rasistiskt - och därmed kunna hävda att någon annan utställning ska plockas ner. Ja, precis, men om detta är vad Sakine reagerar mot, då är det i så fall reglerna på biblioteket hon ska vända sig mot. Då ska biblioteken få ställa ut rasistiskt material. Det kan man ju såklart tycka. Men att jag inte ens ska få påpeka vad jag anser är rasistiskt och mot bibliotekets regler bara för att jag är för yttrandefrihet blir en omöjlig slutsats. Var tog min egen yttrandefrihet vägen då?

Jag vill ställa en fråga till Sakine. På ett mer teoretiskt plan. Vi har samma läge som det var då på biblioteket, alltså att det finns regler mot rasism i utställningar. Sen ställer någon ut något material där det inte finns några som helst tvivel om rasism. Det är klassisk rasism rätt från Ku Klux Klan som ställs ut. De som ansvarar för utställningen håller med om att det är rasism, men ser inget dåligt i det. Är det då så att alla som är för yttrandefrihet inte bör säga något om det? De bör hålla tyst? De ska stillatigande låta det passera? Risken är ju annars om de säger något att utställningen plockas ner och rasismen plockas ner.

Jag vill också fråga Sakine om hon tycker att allting som är lagligt ska få ställas ut på bibliotek eller i offentliga lokaler? Alltså att regler kring utställningar ska utformas så att det bara är lagbrott som inte blir tillåtet. Allt annat är okej.

Läs också Erik Svansbo och Paulina Neuding (som också angrips i artikel).

2 kommentarer:

Helena von Schantz sa...

Tråkigt att läsa om det här, Mathias. Jag har klippt och klistrat alla texter och ska studera alltsammans ordentligt i morgon.

sakine sa...

Tack för svar Mathias - jag svarar på min blogg så snart jag hinner! (I helgen).

Tycker fortfarande att just du, Svansbo och Neuding missar min poäng.