2009-10-13

Röda hotet

Henrik Oskarsson beskriver slutsatserna i hans och Ann-Marie Ekegrens historiska studie "Det röda hotet: De militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960".

1) undvik en fastfrysning av säkerhetstjänsternas organisation och
2) använd aldrig annat än tidsbegränsade inskränkningar av medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter.

"Det är vagheten i hotbilderna, igenkänningen av den överdrivna entusiasmen för ny teknik, likheterna när det gäller att organisera övervakningen av övervakarna samt karaktären av ett permanent upprättat övervakningssystem som gör mig mycket tveksam till FRA-lagen. Ingreppen i medborgerliga friheter står inte i proportion till säkerhetshoten."

Läs också NU-bloggen, med ännu mer länkar om FRA.

Mark Klamberg har ju chattat med DNs läsare som jag skrev om tidigare. Samma sak gjorde Sten Tolgfors och Mark lyfter upp ett av svaren, som han skrivit en del om tidigare. Det rör just insamlingen av trafikdata, som jag skrivit om bla på SVT Debatt.

Fler om FRA:

Inga kommentarer: