2009-10-08

Skrivarstuga

Precis hemkommen från ett intressant möte med Rikard Wallin, platschef på Braviken, och Rikard Nilsson, projektledare och tidigare miljöchef på Holmen. Vi har diskuterat fjärrvärme och hur deras spillvärme skulle kunna tas tillvara i fjärrvärmenätet.

Regeringen har sagt att frågan om ökad konkurrens i fjärrvärmenäten ska utredas, men näringsdepartementet har - efter snart nio månader! - ännu inte "hittat" någon utredare. De drar med andra ord fötterna efter sig. Det är hög tid att hitta en utredare för att se om frågan går att lösa.

Nu ska jag ta ledigt resten av dagen och även imorgon. Jag har hållit på med en bok om mina upplevelser från presidentvalet förra året, men inte fått tid att bli klar med den. Farsans sommarstuga blir nu skrivarstuga några dagar och jag hoppas boken kan bli klar nu.

Inga kommentarer: