2009-10-29

Bögtest

NT skriver om en skola i Norrköping där det pågår så kallade bögtest. Man suddar någon på armen och skriker den utsatte så är han bög. Liknande, och ännu värre, grejor håller tjejerna på med.

Lars Stjernkvist skriver i sin blogg:

"Jag vet att Norrköpings skolor har ett aktivt arbete mot mobbning och kränkningar."

Jag har svårt att verkligen dela den bilden av verkligheten. Sedan 2006 sitter jag i gymnasienämnden. Varje gång vi har nämndsammanträde träffar vi en grupp elever från den skola vi är på. Dessutom gör vi flera besök ute på skolorna varje år, där vi också träffar elever. Varenda gång har jag frågat samma frågor: Har ni någon mobbing på skolan? Vet ni vad ni ska göra om ni ser mobbing? Hur jobbar skolan mot mobbing?

Svaren är alltid desamma. Nej, vi har ingen mobbing. Ja, typ gå till någon vuxen. Det vet vi inte.

Det första svaret kan ju låta uppmuntrande, men tyvärr är det inte sant. Alla skolor har mobbing. Att eleverna inte ser det, eller upplever mobbing som mobbing är ett problem i sig. Men det mest allvarliga är att eleverna aldrig har kunnat tala om hur skolan jobbar mot mobbing.

Skolorna har såklart någon plan mot mobbing och gör säkert en hel del som eleverna inte kommer ihåg. Men signalen är ändå allvarlig.

1 kommentar:

MarLin sa...

Det är viktigt att vuxna tar sitt ansvar, böter är den enkla vägen