2012-06-12

Fler invandrare med jobb

Bra förslag som presenteras av Björklund, Ullenhag och Sabuni på DN Debatt idag. Folkpartiet tror att invandring är bra.
Att människor flyttar till Sverige, att svenskar flyttar runt i världen och att människor rör på sig runt om i världen över huvud taget. Det är bra för vi lär av varandra. Vi blir smartare när våra idéer krockar med andras.

I Sverige har vi ett problem med invandringen. Alldeles för få av de som flyttar hit blir en del av det svenska samhället i form av att de får jobb, lär sig svenska och rotar sig här i landet. Just att åtgärda en del av de problemen handlar de förslag FP presenterade idag.

I grunden handlar det naturligtvis om en bättre fungerande arbetsmarknad och gäller både de som invandrat hit och som bott här sedan generationer tillbaka. Där vill FP reformera exempelvis LAS, så att unga och invandrare får lättare att få jobb.

Förslagen är direkt är mer riktade mot just de som invandrat till Sverige och specifika problem som de kan råka ut för:

1. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land.
2. Krav på motprestation för bidrag.
3. Slopad ersättning för den som tackar nej till jobb.
4. Yrkespraktik för nyanlända.
5. Avskaffa den retroaktiva föräldrapenningen.
6. Bättre stöd för anhöriginvandrare att komma i jobb.
7. Svenska med fokus på jobb.
8. Krav på yrkespraktik ihop med SFI.

Inga kommentarer: