2012-06-01

KU: Politisk lekstuga eller stark kontrollmakt?

Igår presenterade riksdagens konstiutionsutskott sitt betänkande om vårens granskningar av regeringens statsråd. Det hade kommit in 21 anmälningar som prövades, vilket var ungefär hälften så många som tidigare år. 

Foto: Andreas Norlén, riksdagsledamot (M) från Motala. Fr vänster Peter Eriksson (MP), Per Bill (M) och min flint. På andra sidan sitter journalisterna. 

Det har varit en hel del att läsa in. Jag har inte haft möjligheten att närvara vid flera av de utfrågningar som varit - eftersom jag började 1 maj - så jag har i efterhand fått läsa transkriberingarna av dom. Tycker ändå jag har kunnat bidra i arbetet. Men det är mycket tack vare fin hjälp från allianskollegorna Tuve Skånberg (KD), Per-Ingvar Johnsson (C) och Andreas Norlén (M). De har varit väldigt generösa i att erbjuda sig hjälp och svara på mina frågor.

Så vad blev resultatet? Jag är lite besviken, samtidigt som jag inte är så förvånad. Vi kom visserligen överens, alla partier, i 14 av 20 ärenden. Det är bra. Men hanteringen av de kvarvarande sex stycken blev bitvis lite fånig. Vi skrev om detta i SvD igår. I några fall hade ministrarna behövt vara synska för att undgå kritik. Så på det sättet är KU en politisk lekstuga.

Samtidigt finns en respekt för KU som instutition - utskottet har funnits sedan 1809 - och vad KU säger spelar roll för statsrådens utrymme att styra. Men ska KU verkligen ha tyngd behöver det finns en bred majoritet. Det uppnår vi i flera fall, men jag tycker - som nybörjare - att det hade funnits möjlighet att hitta samsyn i några ärenden till.

Inga kommentarer: