2007-02-08

Detaljstyrande Stjernkvist

Det som jag skrev om här på bloggen för några dagar sedan skriver jag nu också om i dagens NT:

"Skolkommunalrådet Lars Stjernkvist (s) skriver i NT 5/2 om ökat självbestämmande för skolorna. Det låter alldeles utmärkt, men är det inte mest tomma ord? I 24NT veckan innan sa nämligen samme Stjernkvist att skolorna "måste ha vägledning". Vad handlar då denna vägledning om? Jo, att Stjernkvist och övriga vänsterkartellen ska detaljstyra skolan.
I gymnasienämnden la Allians för Norrköping fram en uppdragsplan som är den plan som sätter upp mål för gymnasieskolornas arbete under året. Den innehöll ett enda mål: att få upp andelen elever som går ut gymnasiet med slutbetyg.
I dag saknar var tredje tjugoåring slutbetyg från gymnasiet. Vi vill därför vara väldigt tydliga som politiker och säga att det inte är acceptabelt och att fler elever måste klara sig.
Hur sedan skolorna löser den uppgiften är upp till dom, det är lärarna och personalen på skolorna som är experter på det, inte politikerna.
Lars Stjernkvist var stark motståndare till vår uppdragsplan, just för att han tycker att skolorna behöver mer vägledning. Utvecklingen i gymnasieskolan går nämligen åt fel håll, färre och färre elever klarar sig, ändå tycker vänsterkartellen att de ska ha tio olika mål att jobba mot och flera delmål inom varje mål.

Dessutom finns ytterligare tretton målsättningar i en annan övergripande plan. Totalt 23 målsättningar. Vi vill begränsa detta till en enda målsättning, det som är allra viktigast. Det betyder inte att skolorna inte får jobba med exempelvis internationalisering, som är ett av vänsterkartellens mål, men vi tycker att skolorna ska bestämma det, inte Lars Stjernkvist.
I samma intervju som Stjernkvist menade att skolorna "måste ha vägledning" sa han också att om man tar en uppdragsplan som Alliansen föreslog skulle "skolorna få ägna tid åt att göra det jobb som politikerna ska göra, i stället för att undervisa". Det visar på en häpnadsväckande bristande förståelse för situationen i skolan.

När jag jobbade som lärare var det just alla pålagor uppifrån som förstörde min arbetssituation, från kommunen, riksdagen, regeringen och Skolverket. Det är också den bild som väldigt många lärare ger.
Om politikerna tydligt visar vilket mål som ska uppnås och låter skolorna själva utforma sin verksamhet och bestämma hur de ska ta sig dit, innebär det just att de får mer tid att undervisa. Och det krävs inte mycket sunt förnuft för att förstå att det kommer leda till att fler barn får en bättre start i livet."

2 kommentarer:

Bertil sa...

En intelligent och insatt styrning av skolan är nödvändig. Många lärare upplever dock att styrningen av skolan ofta inte ser ut på det sättet. De försök som den kommunala huvudmannen gör att finna de underliggande orsakerna till många skolors problem verkar svaga och trevande och insatserna för att komma till rätta med dem är famlande och ibland kontraproduktiva. En styrning som borde vara stark och sund kan aldrig bli det när den kommunala byråkratin håller i taktpinnen. Detta är skolans grundproblem men säg den byråkrati som skulle vilja lyfta fram en sådan insikt ens om den var utbredd.

"Vi klarar inte det här. Trots att vi gör intensiva försök så ökar problemen från år till år och allt färre barn får en bra grund att stå på, detta kan vi konstatera genom att analysera de senaste 20 åren i skolan. Kanske kan någon annan än vi göra detta bättre?"

När får vi höra en sosse uttrycka sådana tankar?

Mathias Sundin sa...

När helvetet fryser?